La paraula pastor s’ha associat tradicionalment a la imatge d’un home amb bastó pasturant sol el seu ramat. Així es va representar Jesús més de dos mil anys enrere i per a molts encara resulta difícil concebre un pastor diferent. Aquesta prefiguració connecta amb l’imaginari i les dinàmiques de les societats patriarcals, sobre les quals —i sense menystenir els notables avenços de les passades dècades— encara plana l’ombra allargada de la desigualtat. Salvant totes les resistències, gent com la Rocío ha seguit apostant pels seus somnis, però és important notar que encara hi ha molta feina per fer. 

Actualment, la tecnologia escurça les distàncies i ens connecta els uns amb els altres arreu del món. Ara és possible i relativament fàcil trobar-nos i associar-nos amb gent que comparteix objectius, que estira d’un mateix fil. En aquest cas parlem de pastores, però no només. El col·lectiu RAMADERES.CAT ha nascut a Catalunya i està tenint un fort impacte en el territori, i encara que sigui a petita escala, el potencial d’aquest grup és un valor inestimable per a cada una de les seves components. El projecte va néixer fa dos anys inspirat en un col·lectiu semblant, més gran i menys específic, però avui, aquesta agrupació exclusivament de dones es defineix per un caràcter propi i unes directrius molt marcades que són clau per mantenir la seva eficàcia. A banda de ser una dona una altra condició per ser admesa té a veure amb el tipus de pràctica ramadera.

RAMADERES.CAT només admet l’agricultura extensiva —al contrari del sistema industrial, que concentra el màxim de caps de bestiar en l’espai més reduït possible. Aquest col·lectiu d’aproximadament 70 mares i filles s’ha constituït com una plataforma de col·laboració que ofereix incomptables recursos: una guia bàsica per a pastores principiants per superar els obstacles burocràtics que tenen a veure amb la cria d’animals, consells sobre el món de la llet i el formatge adreçats a les productores de carn, una comunicació diària que enforteix el sentiment de col·lectivitat i els vincles de suport, xerrades informatives, assessorament comercial, i un llarg etcètera. Però per sobre dels beneficis més evidents hi ha un orgull i un sentiment de comunitat que només un grup no mixt pot oferir. I així, sense que la història eminentment masculina d’aquesta professió pugui fer ombra a la feina i els esforços d’aquestes dones, RAMADERES.CAT fa confiança a les dones que busquen trencar motlles i sumar-se a les files d’un ofici tradicionalment solitari i masculí com a part d’un col·lectiu que està agafant volada. //  

#sensepastoresnohiharevolució. Les cinc ramaderes d’aquest col·lectiu que es troben a l’Empordà són: l’Anna de Maçanet de Cabrenys, l’Anna de Cruïlles, la Brigitte de Serinyà, la Judit de Gaüses i la Rocío de Cabanelles. Us presentem les quatre que ofereixen els seus productes directament al consumidor.

Més informació:
https://utemporda.com/ca/detall-revista/at-ramaderescat